Dom s ateliérom  |  Čunovo, Slovensko
Anita Stanková, Rastislav Straňák | 2012
Koncepcia návrhu rodinného domu vychádzala z predstáv jeho budúcich obyvateľov o jednoduchom, modernom priestore s dôrazom na pocit súkromia a bezpečia. Zo strany ulice je kompaktný a uzavretý, na druhej strane sa otvára do záhrady a umožňuje harmonické prepojenie interiéru a exteriéru.Kompozícia objektu pracuje s dvomi kubickými hmotami položenými na sebe. Hmota prízemia ma tvar písmena L, pričom výrez vytvára krytú terasu a zároveň presah záhrady bližšie k obytným priestorom vo forme akéhosi vnútorného dvora. Horná hmota je pozdĺžna a svojim vyložením na vstupnej fasáde dovoľuje príjemne prekrytie a ochranu pred dažďom pri vstupe do domu. Jej odsadenie smerom k záhrade vytvarovalo veľkorysú terasu na poschodí.