Dom za Alejou  |  Stupava, Slovensko
Rastislav Straňák | 2010
Tvar domu je komponovaný do tvaru L tak, aby vytvoril čo najpríjemnejšie prostredie pre užívanie záhrady s akcentom na súkromie domu. Dom je dvojpodlažný, má pultovú strechu orientovanú spádom na sever. Z uličnej strany je dom strohý, s anonymným výrazom.Vstup do domu aj do garáže je orientovaný priamo z ulice. V átriovej – záhradnej časti sa dom na prízemí otvára výraznejším presklením, aby spoločenská denná časť domu viedla dialóg s exteriérom a naopak.