Dom v záhrade  |  Pezinok, Slovensko
Anita Stanková, Rastislav Straňák | 2012
Základom celého konceptu rodinného domu bolo vysporiadanie sa s neľahkými podmienkami osadenia objektu na danej parcele. Pozemok situovaný v stiesnenej zástavbe a so spoločným dvorom so susedom neposkytoval dostatočnú plochu, súkromie ani preslnenie. Návrh definovala práve snaha o vytvorenie čo najkvalitnejšieho prostredia pre mladú rodinu situovaním domu do pôvodnej záhrady. Otvára sa do nej hlavnými obytnými miestnosťami a priestrannými terasami, no zo strany spoločného dvora si stráži svoje súkromie. Tvarovanie objektu tak isto formovala dlhá pozdĺžna parcela záhrady a zároveň snaha o harmonické začlenenie medzi rodinné domy s klasickými sedlovými strechami. Kompozícia hmoty toto jednoduché tvarovanie zaujímavo transformovala asymetrickým zalomením strechy a jej otočením. Dvojpodlažný objekt sa takto snaží o minimalizovanie tienenia susedných parciel a vytvára jedinečný dizajn pre konkrétnu rodinu.