Rekonštrukcia domu v pamiatkovej zóne  |  Liptovský Mikuláš, Slovensko
Katarina Ciglanová | 2010