Domy na míru  |  Česká Republika
Anita Stanková, Rastislav Straňák | 2013
Medzinárodná architektonická súťaž - 1. miesto

Pri návrhu v kategórii bývanie pre každého, sme sa snažili modernými výrazovými prostriedkami vytvoriť prijateľnú formu architektúry samostatne stojaceho rodinného domu, s ohľadom na úspornosť, praktičnosť a flexibilitu riešenia. Snaha viedla k vytvoreniu tvarového archetypu domu v modernom prevedení, ktorý by svojou jednoduchou formou pôsobil príjemne, útulne a jednoducho, no zároveň napĺňal súčasné estetické požiadavky.Návrh uvažuje s voľnou možnosťou pristavania terasy, dielne, garáže, prípadne prístrešku pre auto, podľa individuálneho rozhodnutia klienta a daností konkrétneho pozemku.
Vítězný návrh nejlépe vystihuje většinu hodnotících kritérií zadavatele soutěže. Klasický archetyp dvoupodlažního domu na půdorysu obdélníku s poměrem stran 1:2, se sedlovou střechou o sklonu 45 stupňů odkazuje na historicky funkční hmotové řešení. Geometrická hravost fasád je bez diskuze zvládnutá s jasnou filosofií a designem. Vnitřní dispoziční řešení nese tradiční formu bez inovace a dovoluje úpravy v odstranění drobných chyb bet vazby na změnu exteriéru. Jednoduchost geometrie fasád dovoluje variabilnost v materiálovém pojetí bez porušení autorova konceptu. Možné solitérní i skupinové umístění stavby vystihuje univerzálnost, opakovatelnost a flexibilitu. Kompaktnost hmot objektu v daném měřítku ponese nízké náklady na provoz s vysokou efektivitou.
Posledně citovaný David Vávra se stal také vůdčí osobností celé poroty. A jako takový samozřejmě musel ve svém nezaměnitelném stylu glosovat svou účast v porotě:„Jen po letmém zhlédnutí návrhů jsem vytipoval konečného vítěze, a tak se později i stalo. Takže existuje asi nějaká podvědomá architektonická sexualita."