Hotel Banská Bystrica  |  Slovensko
Katarina Ciglanová, Rastislav Straňák, Marián Lauko | 2010
Medzinárodná architektonická súťaž - 4. miesto