Polyfunkčný komplex Olympia  |  Bratislava, Slovensko
Rastislav Straňák + ateliér SPDe | 2005
Vyzvaná architektonická súťaž - 1. miesto