Penzion IV  |  Opava, Česká Republika
Katarina Ciglanová, Anita Stanková, Rastislav Straňák | 2012
Medzinárodná architektonická súťaž - 3. miesto

Objekt je koncipovaný ako dom v záhrade, nie ako dom oddeľujúce ulicu a dvor. Preto je zo všetkých strán obklopený zeleňou a len v severnej časti pozemku, do ktorej nesmerujú okná bytov, je zeleň redukovaná kvôli parkovaniu pre obyvateľov, pričom aj toto parkovisko je poňaté s maximálnou možnou mierou zelene. Bývanie v zeleni vychádza z fyzických možností starších ľudí, ktorí sa pohybujú menej, pomalšie, najmä tí mestskí podnikajú menej výprav za prírodou, a preto je potrebné prírodu priblížiť čo najviac k nim. Orientácia budovy využíva v maximálnej miere svetlo-technické možnosti a sleduje smer severnej časti Hálkova ulice (tj pred zalomením). Otvorenie voľného priestoru, vzniknuté odklonom od južnej časti ulice ponúka viac verejného priestoru pre peších, a privátne zelene v západnej časti záhrady.