Relaxačný a hotelový komplex  |  Piešťany, Slovensko
Anita Stanková, Rastislav Straňák + ateliér SPDe | 2010-2011
Medzinárodná architektonická súťaž - 2. kolo

V rámci riešeného územia je Aqua Park a Apart-hotel umiestnený do „ťažiskovej polohy“ a chatky sú situované v kľudovej zóne. Situovanie jednotlivých funkcií umožňuje Aqua Paru dôležitú optimálnu orientáciu na svetové strany – orientáciu na slnečnú južnú a juhozápadnú stranu a vytvorenie závetria zo severu a zároveň umiestenie na „najrovinatejšej“ časti parcely. Pri tomto rozmiestnení Aqua Park a jeho exteriérové plochy ťažia z orientácie na najdôležitejší krajinný, prírodný a kompozičný fenomén prostredia – Beethovenovu alej a Apart-hotel zase ťaží zo svojho umiestnenia „na kopci“ – z výhľadu na Piešťany, Kúpeľný ostrov, Váh a panorámy okolitej krajiny. Exteriérové plochy Aqua Parku sú dojmovo prepojené s exteriérovými športoviskami motívom stromoradia aleje, čím alej plní funkciu filozoficky jednotiaceho prvku pozdĺž celého riešeného územia až ku koncu kompozície ukončenej vyhliadkovou vežou. Riešené územie je prírodne vymedzené motívmi zelene na kratších stranách – borovicovým lesom oproti hlavnému nástupudo rezortu a oproti indoorovej časti Aqua Parku a izolačnej zelene pri chatkách, ktoré celé riešenie kompozične uzatvárajú. Architektúra Aqua Parku a Apart-hotela svojím tvarovaním nachádza inšpiráciu v prírode, snaží sa s prírodou komunikovať a ostať cez výhľady z interiéru prírode otvorená.