Výstava Deadline today!  |  Brno, Česká Republika
Katarina Ciglanová | 2010
Výstava Deadline today! v brnenskej Galerii architektury je pokračovaním putovnej výstavy organizovanej združením mladých európskych architektov Wonderland. Zaznamenáva krátke postrehy architektov zo sú?aží v piatich tématických celkoch. "Stratégie", "Spolupráca", "Realizácia", "Bod zlomu", a "Ved3ajšie efekty". Koncept, pracuje s týmito piatimi aspektmi sú?aženia ako s farebnými vlnami, ktoré levitujú nad zemou a sú vzájomne poprepájané. Jednotlivé príbehy evokujú záložky v otvorených knihách, pretože tieto krátke texty sú len zlomok príbehu o ktorý je často pomerne rozsiahly a sú?ažou väčšinou iba začína.