Dizajn lavičky na nábreží  |  Bratislava, Slovensko
Katarina Ciglanová | 2012