Hokejová Sieň Slávy  |  Putovná výstava
Rastislav Straňák + United Brains | 2003