Architektonické
návrhy
Návrh a dodávka
interiérov
Projekty stavieb
Autorský dozor
Architektonický ateliér (2011)
Sme združenie architektov s referenciami na Slovensku, v Českej Republike, Maďarsku i Rakúsku. Pôsobíme v Bratislave a máme za sebou prvé spoločné realizácie a úspechy v architektonických súťažiach. Sme členmi Slovenskej komory architektov.
Ponúkame celé spektrum servisu v oblasti architektúry a dizajnu, kreatívny návrh, spracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering a autorský dozor pri realizácii. To znamená cestu od vypočutia klienta až po zrealizované dielo, ale i spoluprácu s klientom po dokončení. Sme v úzkom kontakte so všetkými profesiami nevyhnutnými pre vznik architektonického diela a zabezpečujeme ich koordináciu vo všetkých fázach projektu.
Našou snahou je zušľachťovať priestor okolo nás, navrhovať stavby ekologicky a efektívne a hlavne nesklamať klienta, pretože priestor je po šatách hneď druhá vrstva, ktorá nás obklopuje.